«L'abîme des morts vivants (1981)»

L'abîme des morts vivants (1981)

Release Date: 1981
Genres: Drama / Horror /
Country: Japan   
Cast: Ryûhei Matsuda ( Kyoichi Kagenuma ), Yui Miura ( Yukie Mashiro ), Wako Andô ( Mutsumi ), Miwako Ichikawa ( Itsuko Kagenuma ), Hanae Kan ( Yuko Kikugawa ), Toshiyuki Kitami ( Tetsuji Kikugawa ), Hatsune Matsushima ( Akiko ), Ken Mitsuishi ( Takio Kagenuma ), Shungiku Uchida ( Kiriko ),
Rating: 2.2
;L'abîme des morts vivants

Trailers:


Download

Resolution Format Bitrate Size Language Subtitles
H.264/1080p MKV 12759 Kbps 8 GB English -  
H.264/720p AVI 2956 Kbps 5 GB English -