«Almost Dead (1994)»

Almost Dead (1994)

Release Date: 1994
Genres: Horror /
Country: Japan   
Cast: Eriko Satô ( Kyôko Yamashita ), Haruhiko Katô ( Noboru Matsuzaki ), Chiharu Kawai ( Mayumi Sasaki ), Rie Kuwana ( Mika Sasaki ), Kazuyuki Matsuzawa ( Hideo Tamura ), Kaori Sakagami ( Saori Tamura ), Sakina Kuwae ( Natsuki Tamura ), Yûto Kawase ( Masatoshi Kita ), Rio Nakamura ( ), Ryoko Takizawa ( Kazuko Yoshida(as Ryôko Takizawa) ), Saaya ( Shiho Nakajima(as Sâya Iri'e) ), Runa Okada ( ), Rio Iguchi ( ), Mei Tanaka ( Yukiko Yoshida ), Yui Matsuda ( ),
Rating: 4.4
;Almost Dead

Trailers:


Download

Resolution Format Bitrate Size Language Subtitles
H.264/1080p MKV 15127 Kbps 12 GB English -  
H.264/720p AVI 4499 Kbps 5 GB English -